Právny audit

Právny audit

Právne poradenstvo

01
White golf ball on a green grass. Golf course. Summer luxury activities.

Naši advokáti poskytujú právne služby vo všetkých oblastiach práva a vždy hľadajú najvhodnejšie riešenie, ktoré je založené na nekonvenčnom a flexibilnom prístupe s osobitným prístupom pre každého klienta. Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Medzi naše silné oblasti patrí:

Právo nehnuteľnostíSporová agendaDaňové právoObchodné právo

Občianske právoDopravné právoPrávo duševného vlastníctvaPracovné právo

Vymáhanie pohľadávokFúzie a akvizíciePrávny auditKonkurzy a reštrukturalizácie

Právny audit (due diligence)

Kladieme dôraz na posúdenie rôznych vzťahov v rámci posudzovanej entity podľa požiadavky klienta, ako napr.: pracovnoprávne vzťahy, úverové vzťahy, nájomné a iné zmluvné vzťahy, práva a záväzky voči tretím osobám, spory, práva duševného vlastníctva.

  • právny audit za účelom posúdenia obchodnej spoločnosti pred jej nadobudnutím;
  • právny audit za účelom posúdenia špecifických oblastí či vzťahov (zodpovednostné vzťahy, nájomné, úverové, pracovnoprávne, iné zodpovednostné vzťahy).

Potrebujete konzultáciu?

    Ostatné služby

    02
    XTEND ADVISORY GROUP je poradenská skupina poskytujúca komplexný právny, daňový a účtovný servis najvyššej úrovne.
    XTEND ADVISORY GROUP © 2024 Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.