Konkurzy a reštrukturalizácie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Právne poradenstvo

01
White golf ball on a green grass. Golf course. Summer luxury activities.

Naši advokáti poskytujú právne služby vo všetkých oblastiach práva a vždy hľadajú najvhodnejšie riešenie, ktoré je založené na nekonvenčnom a flexibilnom prístupe s osobitným prístupom pre každého klienta. Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Medzi naše silné oblasti patrí:

Právo nehnuteľnostíSporová agendaDaňové právoObchodné právo

Občianske právoDopravné právoPrávo duševného vlastníctvaPracovné právo

Vymáhanie pohľadávokFúzie a akvizíciePrávny auditKonkurzy a reštrukturalizácie

Konkurzy a reštrukturalizácie

 • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom;
 • incidenčné spory;
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch.

Potrebujete konzultáciu?

  Ostatné služby

  02
  XTEND ADVISORY GROUP je poradenská skupina poskytujúca komplexný právny, daňový a účtovný servis najvyššej úrovne.
  XTEND ADVISORY GROUP © 2024 Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.