Pracovné právo

Pracovné právo

Právne poradenstvo

01
White golf ball on a green grass. Golf course. Summer luxury activities.

Naši advokáti poskytujú právne služby vo všetkých oblastiach práva a vždy hľadajú najvhodnejšie riešenie, ktoré je založené na nekonvenčnom a flexibilnom prístupe s osobitným prístupom pre každého klienta. Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Medzi naše silné oblasti patrí:

Právo nehnuteľnostíSporová agendaDaňové právoObchodné právo

Občianske právoDopravné právoPrávo duševného vlastníctvaPracovné právo

Vymáhanie pohľadávokFúzie a akvizíciePrávny auditKonkurzy a reštrukturalizácie

Pracovné právo

 • príprava pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv, vnútorných pracovnoprávnych predpisov;
 • príprava právnych riešení v rámci ukončenia pracovných pomerov vrátane hromadného prepúšťania;
 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch (zamestnancov aj zamestnávateľov);
 • zastupovanie klientov pri kolektívnom vyjednávaní;
 • príprava dohôd o dočasnom pridelení zamestnancov;
 • právna pomoc v procese zabezpečenia pracovníkov zo zahraničia.

Potrebujete konzultáciu?

  Ostatné služby

  02
  XTEND ADVISORY GROUP je poradenská skupina poskytujúca komplexný právny, daňový a účtovný servis najvyššej úrovne.
  XTEND ADVISORY GROUP © 2024 Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.