Účtovníctvo a personalistika

Účtovníctvo a personalistika

01
Grunge rope background, abstract textured wallpaper, vintage style interior detail, old sailboat rope

Účtovníctvo a reporting

Dlhoročné skúsenosti v oblasti vedenia účtovníctva a mzdovej agendy v kombinácii so širokou škálou daňových a právnych služieb pod jednou strechou nám umožňujú ušiť model spolupráce na mieru každému klientovi. Našim cieľom je prispievať k vášmu úspechu ako váš stabilný partner.

Naše služby pokrývajú nasledujúce oblasti:
 • priebežné komplexné účtovníctvo a daňové poradenstvo;
 • príprava daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu;
 • príprava hlásení pre INTRASTAT, NBS a Štatistický úrad SR;
 • štatutárny a manažérsky reporting;
 • zostavenie účtovných závierok podľa slovenských právnych predpisov;
 • zostavenie priebežnej a mimoriadnej účtovnej závierky;
 • príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb;
 • príprava interných smerníc v oblasti účtovníctva;
 • zastupovanie v daňovom konaní a komunikácia so správcom dane.

Personalistika a mzdová agenga

Vysoká administratívna záťaž, neustále sa meniace legislatívne požiadavky v oblasti dane z príjmov fyzických osôb a súvisiace povinnosti zamestnávateľov, pracovného práva, zdravotného a sociálneho zabezpečenie, a dodržiavanie prísnych pravidiel pre zachovanie bezpečnosti citlivých dát vyžadujú adekvátnu odbornosť, skúsenosti a dostatočné kapacity pre zabezpečenie všetkých povinností.

V záujme správneho a nákladovo efektívneho splnenia daňovo-odvodových povinností je preto dnes potrebné ovládať nielen pomerne rozsiahlu tuzemskú legislatívu a súvisiace metodické pokyny, ale aj disponovať praktickými skúsenosťami a byť v neustálom kontakte s daňovým prostredím.

Naše služby pokrývajú nasledujúce oblasti:
 • mesačné zúčtovanie miezd a platov;
 • zúčtovanie cestovných výdavkov;
 • kalkulácia rezerv na odmeny, dovolenky a osobitné platby;
 • poradenstvo vo všetkých otázkach mzdového účtovníctva;
 • poradenstvo k štruktúre príjmov konateľov, optimalizovanej z daňovo-odvodového hľadiska;
 • právne poradenstvo v oblasti Zákonníka práce;
 • daňové poradenstvo v oblasti daní a odvodov;
 • špeciálne poradenstvo v oblasti vysielania zamestnancov / expatrioti (dane, odvody, nahlasovacie povinnosti);
 • príprava interných smerníc v oblasti mzdového účtovníctva a personálnej agendy;
 • zastupovanie v daňovom konaní a komunikácia so správcom dane.

Potrebujete konzultáciu?

  Ostatné služby

  02
  XTEND ADVISORY GROUP je poradenská skupina poskytujúca komplexný právny, daňový a účtovný servis najvyššej úrovne.
  XTEND ADVISORY GROUP © 2024 Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.