Medzinárodné zdaňovanie

Medzinárodné zdaňovanie

Daňové poradenstvo

01
Sailing yacht rigging equipment on wooden background

Náš tím daňových poradcov disponuje dlhoročnými skúsenosťami z praxe a prehľadom o tuzemskej i medzinárodnej legislatíve, vďaka čomu Vám pomôžeme splniť všetky daňové povinnosti, riadiť riziká a prijímať dobre informované obchodné rozhodnutia. Naše rozsiahle znalosti v oblasti daňového plánovania a riadenia daňových rizík uplatňujeme pri riešení základných a komplexných zadaní súvisiacich so stratégiou a vývojom Vášho podnikania.

Daň z príjmov právnických osôbDaň z pridanej hodnotyMedzinárodné zdaňovanieTransakčné poradenstvo

Medzinárodné zdaňovanie

Rozsiahle lokálne a medzinárodné znalosti a skúsenosti našich daňových poradcov a advokátov umožňujú vypracovať stratégie cezhraničného daňového plánovania šité na mieru pre každého klienta, ktoré sa sústreďujú na znižovanie nákladov pri exite z investícií, implementáciu daňovo efektívnej štruktúry s ohľadom na identifikované akvizičné príležitosti a efektívne refinancovanie dlhu.

Naše služby pokrývajú nasledujúce oblasti:
 • identifikácia a riadenie nepriaznivých daňových rizík;
 • analýza dlhodobej daňovej stratégie s cieľom zlepšiť daňovú pozíciu a peňažné toky;
 • analýza efektívneho a integrovaného prístupu k daňovému plánovaniu z globálneho pohľadu;
 • identifikácia a posúdenie potenciálnych príležitostí z hľadiska daňovej efektívnosti na Slovensku a v zahraničí;
 • poradenstvo v oblasti zrážkových daní, stálych prevádzkarní a ostatných cezhraničných daňových náležitostí, ktoré sú spravované tuzemskou legislatívou, právom Európskej únie či medzinárodnými zmluvami.

Potrebujete konzultáciu?

  Ostatné služby

  02
  XTEND ADVISORY GROUP je poradenská skupina poskytujúca komplexný právny, daňový a účtovný servis najvyššej úrovne.
  XTEND ADVISORY GROUP © 2024 Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.