Daň z príjmov právnických osôb

Daň z príjmov právnických osôb

Daňové poradenstvo

01
Sailing yacht rigging equipment on wooden background

Náš tím daňových poradcov disponuje dlhoročnými skúsenosťami z praxe a prehľadom o tuzemskej i medzinárodnej legislatíve, vďaka čomu Vám pomôžeme splniť všetky daňové povinnosti, riadiť riziká a prijímať dobre informované obchodné rozhodnutia. Naše rozsiahle znalosti v oblasti daňového plánovania a riadenia daňových rizík uplatňujeme pri riešení základných a komplexných zadaní súvisiacich so stratégiou a vývojom Vášho podnikania.

Daň z príjmov právnických osôbDaň z pridanej hodnotyMedzinárodné zdaňovanieTransakčné poradenstvo

Daň z príjmov právnických osôb

Daň z príjmov reaguje čoraz častejšími a komplexnejšími legislatívnymi úpravami v nadväznosti na vývoj nových a zložitejších foriem podnikania, globalizáciu a požiadavky prichádzajúce z medzinárodného prostredia, a to najmä implementáciou programu boja proti znižovaniu daňového základu a presúvaniu ziskov podnikov.

Naše služby pokrývajú nasledujúce oblasti:
 • kompletná príprava daňového priznania vrátane identifikácie najdôležitejších daňových rizík;
 • priebežné daňové poradenstvo v oblasti správnej aplikácie postupov a predpisov v oblasti dane z príjmov a účtovníctva;
 • príprava analýz a stanovísk k tuzemským ako aj medzinárodným transakciám;
 • zastupovanie v daňovom konaní a komunikácia so správcom dane.

Potrebujete konzultáciu?

  Ostatné služby

  02
  XTEND ADVISORY GROUP je poradenská skupina poskytujúca komplexný právny, daňový a účtovný servis najvyššej úrovne.
  XTEND ADVISORY GROUP © 2024 Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.