Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty

Daňové poradenstvo

01
Sailing yacht rigging equipment on wooden background

Náš tím daňových poradcov disponuje dlhoročnými skúsenosťami z praxe a prehľadom o tuzemskej i medzinárodnej legislatíve, vďaka čomu Vám pomôžeme splniť všetky daňové povinnosti, riadiť riziká a prijímať dobre informované obchodné rozhodnutia. Naše rozsiahle znalosti v oblasti daňového plánovania a riadenia daňových rizík uplatňujeme pri riešení základných a komplexných zadaní súvisiacich so stratégiou a vývojom Vášho podnikania.

Daň z príjmov právnických osôbDaň z pridanej hodnotyMedzinárodné zdaňovanieTransakčné poradenstvo

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je najčastejšie predmetom daňových kontrol nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, a to v nadväznosti na početné reťazové a karuselové podvody. Z pohľadu firiem je preto dôležité cielene riadiť daňové riziká v oblati dane z pridanej hodnoty, reagovať na legislatívne zmeny a podnety zo strany daňovej správy.

Naše služby pokrývajú nasledujúce oblasti:
 • registrácia na DPH;
 • previerka správnosti DPH vykazovania;
 • plánovanie efektívnej stratégie v oblasti DPH;
 • príprava a vedenie DPH evidencie;
 • príprava a podanie DPH, kontrolného výkazu a Intrastat výkazov;
 • komplexná analýza DPH pri cezhraničných transakciách;
 • zastupovanie v daňovom konaní a komunikácia so správcom dane.

Potrebujete konzultáciu?

  Ostatné služby

  02
  XTEND ADVISORY GROUP je poradenská skupina poskytujúca komplexný právny, daňový a účtovný servis najvyššej úrovne.
  XTEND ADVISORY GROUP © 2024 Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.