Development

Development

01
blue toned close-up of jet engine blades
Naše služby pokrývajú nasledujúce oblasti:
 • zmluvné zabezpečenie prevodov nehnuteľností;
 • príprava zmlúv vo veci užívania nehnuteľností (nájmy, vecné bremená a pod.);
 • komplexná príprava a realizácia greenfield a brownfield projektov;
 • príprava právnych riešení súvisiacich s projektovým financovaním pri transakciách s nehnuteľnosťami;
 • zastupovanie klientov v územnom a stavebnom konaní;
 • uskutočňovanie právnych auditov v oblasti práv k nehnuteľnostiam;
 • komplexné poradenstvo v oblasti reštitučných nárokov a zastupovanie v reštitučných konaniach.

Potrebujete konzultáciu?


  Ostatné oblasti

  02
  XTEND ADVISORY GROUP je poradenská skupina poskytujúca komplexný právny, daňový a účtovný servis najvyššej úrovne.
  XTEND ADVISORY GROUP © 2024 Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.