JUDr. Dušan Misároš, advokát a partner

01
Dušan Misároš

Ako advokát zabezpečujem poskytovanie právnych služieb v rámci skupiny. Dbám na klientsky prístup, na každom klientovi mi záleží a hľadám vhodné a inovatívne riešenia pre dosiahnutie najlepšieho výsledku.

 

Pravidelne sa venujem firemnému právu a obchodným spoločnostiam, daňovému právu, nastavovaniu korporátnych štruktúr. Komplexne sa venujem právu nehnuteľností a developerským projektom, taktiež sporovému právu, pri ktorom ma oslovilo nastavovanie procesnej stratégie vedenia sporov. Pri poskytovaní služieb plynule komunikujem po anglicky.

 

Pred založením advokátskej kancelárie som pôsobil v poprednej a najväčšej advokátskej kancelárii na Slovensku a následne aj ako vedúci advokát v medzinárodnej kancelárii pôsobiacej v centrálnej Európe.

 

Ak to umožňuje pracovné nasadenie, rád poskytnem aj pro bono služby najmä v oblastiach, ktoré sú v našej spoločnosti výrazne poddimenzované.

 

Pri dosahovaní právnického vzdelania som študoval aj na University of Cambridge, University of Ljubljana a pôsobil na medzinárodných stážach v zahraničí, napríklad v USA.

Vzdelanie:
  • University of Cambridge
  • University of Ljubjalana
  • Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici
Členstvo v oranizáciách:
  • Slovenská advokátska komora
XTEND ADVISORY GROUP je poradenská skupina poskytujúca komplexný právny, daňový a účtovný servis najvyššej úrovne.
XTEND ADVISORY GROUP © 2024 Všetky práva vyhradené. Ochrana osobných údajov.